Prohlížeč druhu Majetek

Prohlížeč druhu Majetek slouží ke komplexní práci s tímto poddruhem Předmětu, který slouží pro účetní evidenci dlouhodobého majetku.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Činnosti s objektem

Příbuzná témata: