Datumy a období note_blue.jpg(995 b)

Pochopení pojmů v oblasti datumů a období a jejich smyslů a vzájemných vztahů je velmi důležité. Kaskáda představuje firemní informační systém pro práci s informacemi v reálném čase, a to jak z hlediska komunikace, řízení obchodních případů, tak i ekonomiku, operativní agendy a účetnictví. Proto je datum a příslušné období velmi důležitou charakteristikou u mnoha druhů objektů.
Tato kapitola vysvětluje jednotlivé pojmy a jejich vztahy a zároveň obsahuje řadu odkazů na související kapitoly v oblasti uživatelského rozhraní a / nebo funkčních celků.

Datumy

Období

Příbuzná témata: