Předmět note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Předmět představuje konkrétní věc, kterou lze uchopit, vlastnit, která má určitou dobu života a historii, která má své registrační či výrobní číslo (nebo si lze představit, že takové označení může mít). Tím se Předmět liší od Produktu, který definuje obecné vlastnosti zboží nebo služeb.

Typickými Předměty jsou

Životní cyklus Předmětu

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Předmět je poddruhem Objektu (Vše).

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Předmět.

Seznam subsekcí: