Účtová osnova, účet, účetní případ, ...

Účtová osnova

Souhrn všech syntetických účtů, které může daná účetní jednotka v rámci svého účetnictví používat.

S programem je dodávána doporučená účtová osnova pro podnikatele.

Účtový rozvrh

Účtový rozvrh je seznam syntetických a analytických účtů, které bude účetní jednotka v příslušném účetním období používat.

V Kaskádě se po technické stránce jedná o účty analytické neboť přímo na syntetické účty účtovat nelze a jsou představovány součtem účtů analytických.

Účtový rozvrh definuje uživatel Kaskády pro příslušné účetní období v konfiguraci účetnictví v kartě Účtový rozvrh.

Účet

Účet je pramenem ekonomických informací, je označen číselným kódem a názvem.
Zaznamenávají se na něm počáteční stav, změny způsobené účetními operacemi a zůstatek.

Účetní případ

Účetní případ je v účetnictví název pro hospodářskou operaci nebo skutečnost, která má vliv na majetek, zdroje, náklady nebo výnosy podniku. Účetní případy jsou zaznamenávány na účty prostřednictvím účetního zápisu při dodržení principu podvojnosti. Princip podvojnosti znamená, že hospodářskou operaci zaznamenáme vždy na dva různé účty stejnou částkou, jednou na stranu Má dáti a podruhé na stranu Dal. Viz. Wikipedie.

V Kaskádě není pro účetní případ vymezen nějaký zvláštní technický prvek.
Uživatel účtuje o účetních případech prostřednictvím účetních předkontací, jakožto součástí účetních dokladů, při jejich zaúčtování dochází k účetním zápisům.

Účetní zápis

Účetním zápisem je rozuměn záznam účetního případu v účetních knihách.

V Kaskádě to prakticky znamená promítnutí záznamu účetní předkontace z dokladu do účetního deníku v okamžiku zaúčtování dokladu s automatickým souběžným podvojným záznamem do knihy analytických účtů.

Příbuzná témata: