Vytvoření a export (tisk) Platebního příkazu note_blue.jpg(995 b)

Cíl případu použití

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Je vytvořen, vytištěn a vyexportován platební příkaz. Vyexportovaný soubor je možné prostřednictvím bankovního softwaru odeslat do banky.

Příbuzná témata: