Jak znovu importovat data do Bankovního výpisu

Cíl případu použití

Znovu importovat data do již založeného bankovního výpisu.

Požadavek opětovného provedení importu dat může nastat, např. po importu dat z chybně zvoleného souboru.

POZOR: Pokud chcete provést opakovaný import dat, tedy doplnit data o položky, které jsou k dispozici v jiném zdroji (např. rozpis hromadné platby) nebo znovu načíst data z importovaného souboru, proveďte tento krok pomocí volby v menu Soubor / Import obsahu spolu se stisknutou klávesou <Ctrl>.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: