Prohlížeč druhu Platební příkaz note_blue.jpg(995 b)

Tento prohlížeč slouží především k:

Popis práce s platebním příkazem, počínaje jeho vytvořením a končící exportem nebo tiskem, je popsán v samostatné kapitola Vytvoření a export (tisk) Platebního příkazu.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Činnosti s objektem

Karty

Konstantní symbol v tisku a exportu příkazu k úhradě

Pokud záznam v platebním kalendáři pochází z opakované složky mzdy (srážky, exekuce, výživné, apod.), bude v tisku i exportu platebního příkazu uveden konstantní symbol platby od opakované složky mzdy. Pokud u opakované složky konstantní symbol není, tak se použije KS z hlavičky příslušného interního dokladu.

Příbuzná témata: