Datová architektura Kaskády

Pro uživatele není zcela nezbytné, aby chápal principy datové architektury Kaskády. Pokud však tyto principy pochopí velmi mu to usnadní práci a napomůže k efektivnímu užívání systému. V této části jsou popsané principy, které určují vztahy mezi jednotlivými prvky systému, je zde vysvětleno co je datový objekt, druh objektu, šablona, složka, číselník apod. Jsou zde popisy všech druhů datových objektů.

Tuto problematiku by měl v každém případě pochopit správce informačního systému či vedoucí oddělení IT, prostě člověk, který ve firmě rozhoduje o způsobu používání systému.

Seznam subsekcí: