Historie událostí note_blue.jpg(995 b)

Kaskáda ukládá do databáze informace o různých událostech, tyto události se obvykle týkají určitého objektu, vznikly při činosti určitého uživatele v určitém okamžiku a jsou to události různého druhu. Tyto informace jsou využívány několika způsoby, popsanými v této kapitole.

Záznamy o událostech souvisejících s jednotlivými objekty mají nejen informační charakter, ale také průkaznou hodnotu. Ačkoliv to tak nevypadá, svým způsobem souvisí záznamy o historii i s filozofií stanovení práv k objektům.
Při provozu informačního systému vždy administrátor hledá jakousi rovnováhu, která má zajistit na straně jedné ochranu dat před nežádoucími zásahy (nemusíme uvažovat o úmyslném zneužití, stačí reálný pohled na možné omyly obsluhy při manipulaci s daty) a na druhé straně možností uživatelů provádět potřebné manipulace s daty. Záznamy v historii jsou v tomto smyslu určitou "pojistkou", která v případě chyb a problémů umožňuje zjistit jejich zdroj a sjednat nápravu.

Druhy informací uložených v tabulce "Historie událostí" lze rozdělit do čtyř skupin:

Využití informací z historie

Možnost redukovat počet záznamů v tabulce historie

V tabulce (TOBJES), do které Kaskáda zaznamenává informace o historii objektů, se vytváří velmi mnoho záznamů a manipulace s touto tabulkou má určitou režii. Jedná se především o záznamy "Otevření prohlížeče", kterých je v tabulce naprostá většina. Význam těchto záznamů postupem času klesá a je rozumné nastolit takový režim, kdy v tabulce zůstanou záznamy pouze určitou dobu, resp. počet se zredukuje jinou metodou.
Kaskáda toto nastavení umožňuje vrcholovému administrátorovi v globální konfiguraci, kde má možnost určit

Příbuzná témata: