Identifikace a číslování objektů note_blue.jpg(995 b)

Jednoznačná identifikace

V rámci každého (nejen počítačového) informačního systému, ale i při každé komunikaci, je nezbytné identifikovat jednoznačně prvky (objekty) se kterými pracujeme, o kterých komunikujeme. "Jednoznačně" znamená, že je to zaručeně to co míníme a ne něco jiného.

Často se stává, že určitá identifikace, která jednomu člověku připadá jednoznačná, pro jiného jednoznačná není.
Například ve firmě je kolega Bedřich, někdo mluví o Bedřichovi, ale vlastně to může být úplně jiný Bedřich, mimo firmu - takže křestní jméno jednoznačným identifikátorem není. Pokud ale řekneme, že je to Bedřich z naší firmy a zároveň platí že ve firmě jiný Bedřich není, pak je to již jednoznačná identifikace. Do doby, než do firmy nastoupí další Bedřich :-)

Technická identifikace objektů v Kaskádě

Pro vnitřní potřeby systému dostává každý nově vznikající objekt automaticky svůj interní kód, tzv. ID-objektu, je to cca 18ti místné číslo, které není uživatelsky dostupné, není určeno pro "lidské vnímání".
Toto číslo je použito pro veškeré záznamy relací (vztahů) v databázi, zůstává trvalé a neměnné. Díky tomu lze veškeré ostatní identifikátory v čase měnit, aniž by to mělo vliv na propojení objektů.

Uživatelská jednoznačná identifikace objektů v Kaskádě

Kaskáda poskytuje prostředek pro spolehlivou a jednoznačnou identifikaci libovolného objektu v databázi.
Je to tzv. "číslo objektu" a platí pro něj

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: