Funkční celky

V této větvi Help systému jsou popsané určité funkční celky, které se v rámci systému promítají do jeho uživatelského rozhraní, datových struktur i funkcionality.
V těchto kapitolách není popis ovládání, ale vysvětlují určitou problematiku z většího odstupu.

Seznam subsekcí: