Licenční soubor note_blue.jpg(995 b)

Licenční soubor je technickým prostředkem, který v dané instalaci Kaskády zpřístupňuje funkčnost, definovanou smlouvou o užívání a zaplacenou uživatelskou organizací. Jde o variantu a případná rozšíření, počet souběžně pracujících klientů, případnou identifikaci zpracovávaných podfirem a je zde také zaznamenán termín, dokdy je příslušná funkčnost zaplacena.

Jedná se o datový soubor s příponou KLS, který dodavatel vygeneruje a zašle uživatelské organizaci vždy po přijetí úhrady za užívání.

Rozsah poskytnutých oprávnění lze kdykoliv zkontrolovat v uživatelském rozhraní Kaskády, v menu Nápověda v dialogu O aplikaci.

Načtení licenčního souboru do databáze

Dodaný licenční soubor je nutno načíst do databáze - v tom okamžiku se uplatní jeho vliv na chování systému. Načtení může proběhnout buďto automaticky (to je obvyklá situace), nebo ručně (mimořádně).

Kontroly při načítání licenčního souboru

Program při načítání licenčního souboru kontroluje:

Příbuzná témata: