Přijímač a odesílač zásilek note_blue.jpg(995 b)

Přijímač a odesílač zásilek jsou dva programy pracující v rámci prostředí Windows, které zabezpečují spojení databáze s komunikačním serverem. Jsou to KaskMailSend.exe (pro odeslání zásilek) a KaskMailReceive.exe (pro příjem zásilek).
Tyto programy jsou součástí instalace Kaskády.

Obě tyto aplikace zapisují do instalační složky Kaskády (podsložka "Log") podrobné logovací informace, které mohou být pro správce užitečné např. v situaci, kdy potřebujete zjistit příčinu nedoručené nebo neodeslané zásilky (viz. Zatoulané zásilky - jak se dopátrat příčiny).

Kde by měl být přijímač a odesílač spuštěn

Nutným předpokladem před spuštěním těchto programů je chod 602SQL serveru.

Obvykle jsou tyto dva programy spuštěny přímo na databázovém serveru. V případě, že by 602SQL server běžel v prostředí systému Linux, pak by musely být spuštěny na jiném počítači s operačním systémem Windows. I v případě, že 602SQL server běží v prostředí Windows, mohou přijímač a odesílač zásilek běžet na jiném počítači, obvykle k tomu však není důvod.

Podrobný postup spuštění e-mailových programů najdete v kapitole Spuštění a provoz Kaskády, 602SQL serveru, přijímače a odesílače zásilek.

Je možné pracovat se zásilkami, pokud přijímač a odesílač zásilek neběží?

Uživatelé Kaskády mohou pracovat se zásilkami bez ohledu na to, zda přijímač a odesílač běží.
Pokud některý z těchto programů neběží, má to pouze následující omezení:

Příbuzná témata: