Automatické zásilky na pracoviště technické podpory note_blue.jpg(995 b)

Kaskáda automaticky vytváří zásilky (e-maily) směrované na pracoviště technické podpory Kaskády, o některých technických problémech vznikajících za provozu.

Jedná se především o problémy při zálohování, nočním úklidu, činnosti servisních vláken, ale i informace o provedení aktualizace datových struktur, apod.

Díky tomuto mechanismu nezůstanou problémy bez povšimnutí a pracovníci technické podpory dostávají bezprostředně po výskytu takového problému k dispozici potřebné technické informace, na jejichž základě osloví správce systému Kaskáda v uživatelské firmě a s ním záležitost řeší.

Technické řešení

Technické řešení je v zásadě velmi jednoduché. V databázi je v systémové složce _sysext vytvořena tabulka THLMSG, do které program provede jeden záznam představující jednu zásilku v situaci, kdy potřebuje zprávu technické podpoře odeslat.

Odesílač zásilek při své práci ověřuje nejen frontu zásilek vytvořených jednotlivými uživateli, ale také výše zmíněnou tabulku a pokud v ní najde nějaký záznam, vytvoří odpovídající zásilku a odešle ji na pracoviště technické podpory Kaskády.

Cílová adresa

Standardně jsou takovéto zásilky odesílány na adresu hotline@ekaskada.cz.

V případě, že technickou podporu poskytuje jiný dodavatel než firma Pavel Černý - počítačové služby, je možné směřovat takovéto zásilky na jinou adresu, stačí vytvořit v tabulce proptab konfigurační údaj @KASKADA / ElAdrTechPodpora a zde zapsat cílovou adresu pro zásilky.

Příbuzná témata: