Databázový server (SQL server, databáze)

Zajištění bezpečnosti a výkonu

Z výše uvedeného tedy vyplývají následující doporučení:

Doporučené HW parametry

Doporučené parametry je nutno chápat jako parametry minimální. Použitím počítačů s větším výkonem se samozřejmě nic nezkazí, naopak provozu to jedině prospěje.

Pro provoz databázového serveru by měl být vyhrazen počítač, u kterého nejsou důležité parametry, jako například kvalita zvukové karty, velikost monitoru apod. Zato je kriticky důležitá rychlost pevného disku, důležitý je výkon procesoru, velikost operační paměti a rychlost komunikace mezi procesorem a operační pamětí.

HW parametry databázového serveru by měly odpovídat náročnosti kladené na tento server. Níže uvedené minimální parametry berte jako informativní, nikoliv striktní. Před případným nákupem tohoto počítače doporučujeme konzultaci s dodavatelem systému Kaskáda.

Minimální parametry pro počítač sloužící jako server se liší dle zamýšleného použití:

Doporučený operační systém

Kaskádu lze spouštět na 32 bitové i 64 bitové verzi systému Windows.
Doporučujeme mít nainstalovou nejnovější verzi Windows případně některou variantu Windows serveru (2008 R2, 2012).

UPS

Nezbytným vybavením databázového serveru je UPS typu OnLine. Toto zařízení, česky nazývané nepřerušitelný zdroj napájení, je pro databázový server opravdu nezbytností, protože výpadek elektřiny, při kterém dojde k okamžitému vypnutí serveru bez uložení dat z operační paměti na pevný disk, může dojít k nenapravitelnému poškození databázového souboru a nutnosti vrátit se ke starší verzi zálohy. Bez tohoto zabezpečení je provoz velmi rizikový a hrozí nemalé a zbytečné náklady, jak ve ztrátách času, tak ve ztrátách dat a financí při odstraňování následků případného problému. Toto zařízení v ceně přibližně 5.000,- Kč bohatě vynahradí riziko, které eliminuje.

Poznámka

UPS je zařízení, které má svoji omezenou životnost a nutné revize. Nejdéle po dvou letech provozu je nutno provést odborné přeměření kapacity baterie a zajistit jejich včasnou repasi. Pokud totiž UPS není pravidelně kontrolována, může při zhoršení stavu baterie dojít ke zcela opačnému efektu, kdy při krátkodobém poklesu napětí dojde k vypnutí počítače z důvodu špatného stavu baterií.
Závěrem lze říci, že UPS je zařízení nezbytné a velmi užitečné za předpokladu, že mu je věnována správná péče.

Co musí být nainstalováno (SW)?

Informace o dostupnosti instalačních programů jsou v samostatné kapitole Instalační programy.

Patřičná verze 602SQL serveru, kterou lze stáhnou z portálu www.ekaskada.cz a následně nainstalovat, použije se přitom volba "Kompletní instalace".

Datové větve

V jedné databázi může být nainstalována jedna datová větev, což je nejobvyklejší stav, může jich však být také více. Bližší popis je v samostatné kapitole Datová větev.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: