Záznamy v systémových registrech a tabulce __proptab note_blue.jpg(995 b)

Tato kapitola je velmi technická a je určena pro ty správce počítačového prostředí, kteří chtějí znát podrobnosti uvedené v názvu kapitoly.

Pro běžné užívání Kaskády není nutné tato fakta studovat a znát.

Níže je popsáno umístění některých důležitých konfiguračních údajů Kaskády a/nebo aplikací, se kterými Kaskáda spolupracuje.

Registry operačního systému

Během spouštění programu dochází k načtení konfigurace z tzv. registrů operačního systému (systémových registrů, registrů Windows,...).
Konfigurační údaje čtené z registrů mohou být někdy zadány také jako parametry programu na příkazové řádce. V takovém mají přednost údaje z příkazové řádky.
K úpravám a prohlížení systémových registrů slouží nástroj regedit, který spustíte například pomocí nabídky Start -> Spustit -> regedit.exe.

Pokud Kaskáda běží na Windows jménem neprivilegovaného uživatele (tzn. daný uživatel Windows není členem skupiny Administrators, Kaskáda nebyla explicitně spuštěna se zvýšenými oprávněními apod.) tak nemůže zapisovat do chráněných míst v systémovém registru. Zejména se jedná o větev "Local Machine", ve které je uložena konfigurace platná pro všechny uživatele daného PC.
Jelikož do větve Local Machine Kaskáda zapisovat v některých případech musí (např. od/registrace databázového serveru), budete při takových příležitostech požádání o přidělení zvýšených oprávnění. Jedná se o standardní dialog Windows, kterým povolíte provádění změn v počítači pro aplikaci KaskAdminCLI.exe.
Tato aplikace je (stejně jako všechny ostatní spustitelné programy dodávané s Kaskádou) digitálně podepsána soukromým klíčem firmy Černý - počítačové služby. Můžete si tak snadno ověřit, že zvýšená práva neudělujete podvržené aplikaci.

Informace se čerpají z těchto míst v registrech:

Registry pro generátory PDF

V tomto odstavci se dozvíte, která místa v registrech Windows Kaskáda používá při generování PDF souborů.

Při startu provádí Kaskáda kontrolu existence podporovaných PDF generátorů. Pokud je nainstalován pouze jeden z generátorů, je použit pro tvorbu PDF výstupů.
V případě, kdy zjistí přítomnost více než jednoho z nich, automaticky zvolí jeden jako výchozí generátor pro Kaskádu. Pořadí přiřazování je následující:

Změnu výchozího generátoru pak můžete kdykoliv později provést v menu Konfigurace / Uživatelská stanice / Preferovaný generátor PDF ...
Informace o preferovaném PDF generátoru je zapsána v registrech v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Software602\Kaskada\PreferedPdfTool

V dialogu "O aplikaci" pak na základě této hodnoty zobrazí informaci o používaném nástroji pro tvorbu PDF.

Záznamy v tabulce __proptab

Jedná se o jednu z klíčových systémových tabulek, ve které jsou zaznamenány základní parametry, nejen samotného databázového serveru, ale také libovolné aplikace, která na tomto serveru běží.

Také Kaskáda si do této tabulky zaznamenává řadu údajů (Owner = '@KASKADA'), následuje jejich stručný přehled.

Příbuzná témata: