Konfigurace druhů (tříd) note_blue.jpg(995 b)

Okno konfigurace druhů poskytuje správcům jednotlivých druhů přístup ke konfiguraci číselníků, číselných řad, scénářů a šablon.

Do tohoto konfiguračního okna vstoupíte z Hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Konfigurace druhů (tříd).

Strom druhů v levé části

Vyberte v tomto stromě druh, jehož vlastnosti chcete konfigurovat. V základní části okna dojde okamžitě k zobrazení prvků odpovídajících tomuto druhu.

Panel nástrojů nad stromem druhů nabízí tyto funkce:

Pohled.jpg(1 kb)

Prohlížeč druhu

 

Zobrazí prohlížeč příslušného druhu. V něm jsou k dispozici veškeré konfigurační parametry, které k tomuto druhu přísluší. Stejná funkce je přístupná také v plovoucím menu nad stromem druhů.

Temata_napovedy.jpg(1 kb)

Nápověda

 

Zobrazí kapitoly z helpu, které se vztahují k této konfiguraci.

Test_konzistence.jpg(1 kb)

Test konzistence

 

Spustí SQL proceduru, která provede test konzistence, zobrazí okno a vypíše v něm seznam nekonzistentních objektů.

Hlavní pracovní část okna

Vpravo od stromu druhů jsou následující karty:

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: