Dokument

Úvod

Druh Dokument představuje pouze "výhybku" pro několik poddruhů, které mají své specifické vlastnosti.

Životní cyklus Dokumentu

Objekty druhu Dokument neexistují, vytvářet lze až jednotlivé poddruhy. Životní cykly jednotlivých poddruhů jsou různorodé a jsou popsány v podkapitolách.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Dokument je poddruhem druhu Objekt.

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Dokument.

Seznam subsekcí: