Prohlížeč druhu Běžný dokument / Personální dokument

Tento prohlížeč je určen pro druh Běžný dokument a zároveň pro Personální dokument, protože personální dokument je poddruhem běžného dokumentu a většina údajů je pro oba druhy objektu stejná.
Dále v textu bude uváděn běžný dokument (jakožto nadřazený druh). Pokud se některá část helpu týká pouze konkrétního druhu, je to u popisu vždy uvedeno.

Prohlížeč druhu Běžný dokument je jedním z prostředků, pomocí kterého můžete pracovat s dokumenty uloženými v Kaskádě.

Jiným prostředkem pro práci s různými formáty dokumentů jsou externí prostředky, které Kaskáda spouští místo standardního prohlížeče Dokumentu. Kaskáda umožňuje dva způsoby práce s externími dokumenty podle uživatelem zvolené technologie.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Činnosti s objektem

V podmenu tlačítka Expand.jpg(1 kb) na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Běžný dokument "název_dokumentu" jsou k dispozici funkce:

Příbuzná témata: