Druh Smlouva note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Smlouva představuje univerzální prostředek pro evidenci různých smluvních vztahů uživatele Kaskády s jinými organizacemi nebo osobami (obecně Kontakty). Přitom platí:


Snadno a rychle dostupné informace o smluvních vztazích a jejich aktuálním stavu jsou důležitým předpokladem pro:


Jednotlivé poddruhy, které jsou dost specifické a mají rozdílný způsob použití, jsou popsány v podkapitolách.

Životní cyklus Smlouvy

Objekty druhu Smlouva neexistují, vytvářet lze až jednotlivé poddruhy. Životní cykly jednotlivých poddruhů jsou různorodé a jsou popsány v podkapitolách.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Smlouva je poddruhem Dokumentu.

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Smlouva.

Seznam subsekcí: