Doklad note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Doklad představuje písemnost, která informuje o vzniku hospodářských (účetních) operací, registruje je a ověřuje. Představuje strukturované informace ekonomicko-právního charakteru. Vždy se týká jednoho nebo více subjektů (kontaktů) a obvykle má určitou právní podstatu.

Tento druh zajišťuje obecnou funkcionalitu dokladů, vazbu na účetnictví a produkty, koloběh dokladů, změny stavu, ....

Reálné doklady nejsou nikdy tvořeny přímo jako datové objekty tohoto druhu. Pro reálné potřeby uživatele jsou k dispozici další poddruhy druhu Doklad, které přidávají jak k hlavičce, tak k položkám, své další specifické vlastnosti.

Doklady jsou jediným prvotním zdrojem veškerých informací pro účetní a operativní evidence.

Doklad využívá s výhodou obecné vlastnosti a metody druhu Objekt jako:

Každý doklad kromě dodacího listu může:

Pro vytváření interních účetních dokladů je k dispozici poddruh Interní doklad.

Každý doklad má řádky obsahu napojené na tzv. "věcný obsah", který slouží jako propojení na seznam produktů a jako spojnice mezi tržbovou a nákladovou stranou dokladů, které spoluvytváří obchodní vztah (skladový výdej - fakturace). Za daňový doklad považujeme takový doklad v jehož hlavičce je uvedeno vlastní DIČ. U takového dokladu je zaškrtnut údaj Ovlivní agendu DPH, v dokladu lze specifikovat druhy DPH a doklad se bude promítat do příslušného daňového přiznání.

Údaje evidované na úrovni druhu Doklad můžete zobrazit pomocí prohlížeče druhu Doklad interní i z prohlížečů dalších poddruhů příkazem Objekt / Zobrazit jako obecný doklad.

Každý Doklad je tvořen Hlavičkou, Obsahem a Seznamem předkontací.

Životní cyklus Dokladu

Životní cyklus Dokladu, který je popsán v samostatné kapitole Manipulace s doklady, je popisován pomocí stejných pojmů jako jiné firemní procesy (např. "etapa", "vlastnost"). Vzhledem ke specifikům tohoto druhu objektů, ale program u Dokladů obecný mechanismus firemních procesů přímo nevyužívá.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Doklad je poddruhem Objektu.

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Doklad.

Seznam subsekcí: