Skladový doklad

Úvod

Druh Skladový doklad představuje skladové doklady, které mají svůj prohlížeč, přitom:

Životní cyklus Skladového dokladu

Objekty druhu Skladový doklad neexistují, vytvářet lze až jednotlivé poddruhy.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Skladový doklad je poddruhem Dokladu.

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Skladový doklad.

Seznam subsekcí: