Hovor

Úvod

Druh Hovor představuje komunikace ve formě hovoru mezi dvěma nebo více osobami. Přitom může jít o:

Plánovaný hovor je odchozí hovor, který byl předem naplánován a který proběhl podle scénáře s etapami Rozpracováno a Vyřízeno.

Záznam hovoru je záznam o uskutečněném hovoru, ať již osobním nebo telefonickém, příchozím nebo odchozím. Nejde tedy o text, který někdo někomu poslal, ale o subjektivní záznam o hovoru, který provedl pracovník, který hovor vedl.

Životní cyklus Hovoru

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Hovor je poddruhem Komunikace.

Druh Hovor nemá žádné další poddruhy.