Zásilka elektronickánote_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Zásilka elektronická, představuje takové formy komunikace, které jsou přenášeny elektronickou cestou od odesílatele k adresátovi. Jde především o e-maily a SMS zprávy (ty zatím nejsou v kaskádě implementovány).

Mohlo by se zdát, že název zásilka je nesprávný, že bychom měli přímo hovořit o e-mailech. Není to však pravda a následující text vysvětluje důvody.

Životní cyklus Zásilky

Pro lepší představu o zásilkách v databázi (kolik zásilky zabírají místa, jak dlouho v databázi "leží", jaké zásilky lze smazat, ...) má vrcholový administrátor k dispozici uzel Rozbory zásilek.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Zásilka je poddruhem Komunikace.

Druh Zásilka nemá žádné další poddruhy.

Seznam subsekcí: