Modul Agenda

Tento modul je specifický tím, že není určen pro práci v určité konkrétní oblasti (pro pracovníka určité profese), ale naopak poskytuje přístup k převážné většině dat obsažených v Kaskádě a to mnoha různými formami.

Modul Agenda je pro většinu uživatelů výchozím modulem, který se otvírá při spuštění Kaskády. Je to tak nastaveno při instalaci programu a pro mnoho uživatelů je toto nastavení výhodné a nemění jej.

Pro většinu uživatelů je tedy modul Agenda jakýmsi "hlavním" modulem, ve kterém pracují nejen s Inboxem, ale také s Dokumenty, Kontakty, Kalendářem apod.

Koncept základních částí modulu odpovídá tomu, co je popsáno v kapitole Modul.

Hlavní menu Modulu

Hlavní menu zpřístupňuje jak funkce globálního charakteru (Nápověda, Okna, Nástroje...), tak funkce týkající se konkrétního objektu napozicovaného v pracovním prostoru (Objekt, Tisk, Soubor). Některé položky v Hlavním menu se mohou měnit podle dané situace, především v závislosti na druhu zobrazovaných objektů.

Následuje stručný popis položek hlavního menu modulu:

Navigační prostor modulu

V navigačním prostoru jsou k dispozici dvě karty:

Hlavní pracovní plocha

Prostor vpravo od navigačního prostoru lze chápat jako hlavní pracovní plochu. Zde je obvykle k dispozici:

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: