Komunikace note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Komunikace představuje různé formy komunikace mezi subjekty (Kontakty), jako je zásilka elektronická, telefonní hovor, zásilka hmotná nebo dotazník. Může jít jak o záznam proběhlé komunikace (telefonní hovor) tak o vlastní "medium", které příslušnou informaci přenáší, což jsou případy elektronické zásilky nebo dotazníku.
Osobami (resp. Organizacemi), mezi kterými komunikace probíhá, jsou obvykle na jedné straně zákazník, na druhé straně vlastní pracovník (oddělení, nebo také obecně "vlastní firma").

Při návrhu rozdělení druhů Kaskády byla otázka Komunikací a Dokumentů jednou z velmi náročných a autorský tým si kladl zásadní otázku: "Co všechno má být v Kaskádě uloženo jako druh Dokument? Mají to být i elektronické zásilky? Mají to být i hovory?". Například na hovor lze nahlížet ze dvou úhlů pohledu. Záznam hovoru lze chápat jako Dokument, hovor samotný však jako Komunikaci. Z praktického hlediska se zdá být rozumným Komunikace považovat za Komunikace, a proto e-maily, hovory a došlá i odeslaná hmotná zásilka jsou zařazeny pod druh Komunikace. Ostatní dokumenty budiž chápány skutečně jako druh Dokument.

Životní cyklus Komunikace

Objekty druhu Komunikace neexistují, vytvářet lze až jednotlivé poddruhy. O všech lze říci, že jejich životní cyklus je poměrně jednoduchý, neboť slouží jako informace o něčem, co proběhlo a v průběhu života nedochází k dalším modifikacím. Zánik připadá v úvahu v situaci, kdy oprávnění uživatel usoudí, že tento objekt již nepotřebuje.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Komunikace je poddruhem Objektu (Vše).

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Komunikace.

Seznam subsekcí: