Dotazník note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh dotazník je určen pro takový druh komunikace, při které respondent (odesílatel, poskytovatel dat - tedy určitý kontakt) poskytuje provozovateli Kaskády určité strukturované informace.

To je samozřejmě značně obecná specifikace a je zřejmé, že struktura poskytovaných dat může být velmi proměnlivá. Kaskáda tuto proměnlivost podporuje, umožňuje vlastní definici struktury dotazníku - tedy jeho obsahové části. Využívá k tomu technologii přídavných atributů, díky níž je definice struktury zcela otevřená.

Zdrojem dat může být (v budoucnosti) webové rozhraní, jehož prostřednictvím např. obchodní partneři zodpovídají otázky na preferované druhy zboží apod., ale také může dotazník vyplňovat např. obchodní asistentka při telefonické kampani, při níž pokládá respondentům určitou sadu otázek.

Životní cyklus Dotazníku

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Dotazník je poddruhem Komunikace.