Prohlížeč druhu Hovor

Prohlížeč Hovoru slouží ke komplexní práci s tímto druhem objektu, který eviduje telefonické případně i osobní hovory s různými lidmi. Hovor může být objektem s procesním chováním, které umožňuje pohodlně řídit postup jeho zpracování (spojení prostřednictvím telefonické služby) až do úplného vyřízení.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Činnosti s objektem

Příbuzná témata: