Cizí měny v Kaskádě

Kaskáda podporuje práci s cizími měnami v následujících oblastech

Pro práci s cizími měnami je nutno

Pro (případnou ) práci s "cizoměnovými" bankovními účty definovat patřičným způsobem tyto bankovní účty.

Definice jednotlivých měn

Každá měna, používaná Kaskádou, je představována určitým skladovatelným produktem druhu Peníze - měna, platí to nejen pro cizí měny, ale i pro národní měnu - Korunu českou.

Platí zde následující pravidla a principy

Celý systém lze chápat tak, že

Kurzovní lístky

Co je kurzovní lístek

Kurzovní lístek je datová entita, která

Kde je kurzovní lístek k dispozici

Různé možnosti přístupu k dialogu jsou uvedeny v kapitole Dialog Kurzovní lístek.

Import kurzů

Pro snadné udržování kurzovního lístku v aktuálním stavu, poskytuje Kaskáda funkci pro import dat prostřednictvím internetu - viz dialog Import kurzů.

Konfigurace parametrů pro stažení kurzovního lístku dané banky (tj. webová adresa, cesta ke stažení souboru a importní procedura) je k dispozici v prohlížeči kontaktu na kartě Bližší určení organizace / Banka.

Počet desetinných míst zaznamenaných / zobrazovaných u kurzu měny

Většina bank udává hodnoty kurzů se třemi desetinnými místy. Kaskáda, při zadávání a následném zobrazení kurzu dané měny, který můžete zadat ručně nebo naimportovat, používá speciální formátování desetinného místa, oproti ostatním číselným hodnotám a to.

Cizí měny při práci s doklady

Všechny druhy dokladů umožňují práci s cizí měnou, přičemž platí následující principy

Objednávky

S cizími měnami lze v Kaskádě pracovat také v objednávkách a to jak v dodavatelských, tak zákaznických.
Základní určení měny může v objednávce provést uživatel v její hlavičce, tzn. v první kartě jejího prohlížeče a tato měna bude automaticky nastavena u všech nově vytvářených řádků takové objednávky.

Oproti dokladům, u kterých musí být všechny řádky v jedné operativní měně, zde je to jinak a v objednávce lze určovat různé operativní měny v jednotlivých řádcích obsahu. Prodejní nebo nákupní cena v takovém řádku je pak chápána jako hodnota v této operativní měně.
Taková volnost v zadávání má ovšem své limity, jde především o to, že při promítnutí řádků objednávky do dokladů (faktury, skladové doklady, ...) nelze překročit pravidla pro strukturu těchto dokladů a tudíž do jednoho určitého dokladu lze promítat pouze řádky vedené v operativní měně daného dokladu.

Cizí měna v prodejním ceníku

Pokud je prodení ceník vedený v jiné než národní měně, pak je nutné si uvědomit, že při vkládání produktu do dokladu mohou nastat 2 situace

Kurzové rozdíly

Kurzové rozdíly vznikají především

Podrobně je tato problematika vysvětlena v samostatné kapitole Kurzové rozdíly.

Příbuzná témata: