Bankovní účet note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Bankovní účet představuje bankovní účet z reálného života.
Je jedním z poddruhů zásobníků majetku, jejichž obecná funkčnost je popsána ve funkčním celku Zásobníky majetku.

Bankovní účet je veden pouze v jedné měně a dále prostřednictvím Bankovních výpisů lze tuto měnu přijímat a vydávat (viz. zásobníkové doklady) a tím ovlivňovat zůstatek bankovního účtu.

V pojetí Kaskády Bankovní výpisy dokladují pouze pohyb peněz a nikoliv účel, kvůli kterému peníze v pohybu jsou. Účel pohybu peněz je dokladován v dokladech druhu Faktura.

V uživatelském rozhraní se projevuje Bankovní účet různými způsoby:

Životní cyklus Bankovního účtu

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Funkce Kontrola integrity objektu Bankovní účet provede stejnou kontrolu, jakou program provádí pro každý Zásobník majetku.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Bankovní účet je poddruhem Zásobníku majetku.

Druh Bankovní účet nemá žádné další poddruhy.