Produkt skladovatelný

Úvod

Druh Produkt skladovatelný představuje Produkty, které lze vést skladem - problematiku skladování řeší Zásobníky majetku.

Tento druh je členěn na další poddruhy, tak jak to odpovídá běžnému lidskému vnímání různých skladovatelných produktů. Odhlédneme-li však od terminologie, pak principy manipulace s těmito produkty jsou vzájemně velmi podobné, často dokonce shodné.

Skladovatelné produkty obsažené v Cenících prodejních představují ceník zboží. Prodejní ceníky mohou obsahovat Produkty skladovatelné (zboží) i neskladovatelné (práce, služby).

Životní cyklus Produktu skladovatelného

Nikdy nevzniká objekt druhu Produkt skladovatelný, ale vznikají objekty konkrétních poddruhů.

Produkt, který v Kaskádě existuje může být použit pro vytvoření skladové karty, zařazení do ceníku apod. Možnost jeho zániku je podmíněna nejen přístupovými právy, ale především tím, na kolik tento produkt souvisí s ostatními agendami.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Funkce Kontrola integrity objektu Produkt skladovatelný:

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Produkt skladovatelný je poddruhem Produktu.

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Produkt skladovatelný.

Seznam subsekcí: