Organizační jednotka note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Organizační jednotka představuje kontaktní údaje pro určitou část organizace. Tento poddruh Kontaktu je k dispozici pro zasílání e-mailu, provádění nejrůznějších odkazů, evidenci souvislostí apod., přitom však nemá vlastní právní identifikaci (IČO, DIČ), ale naopak je jednoznačně připojen k centrále (mateřské organizaci).

Organizační jednotku můžete při práci s Kaskádou použít typicky pro evidenci poboček obchodního řetězce, banky apod. Můžete ji využít také při fakturaci. Když založíte novou Fakturu vydanou na Organizační jednotku, Kaskáda provede přesun organizační jednotky do pole příjemce a na místo odběratele automaticky vloží adresu centrály.

Nezaměňujte, prosím, pobočku organizace (organizační jednotku) s dceřinou firmou. Dceřiná firma je samostatný právní subjekt, a proto musí být zadána jako samostatná organizace.

V případě, že dceřinná firma má více odborů působnosti a vy chcete evidovat všechny toky informací u této dceřinné firmy, pak nevytvářejte novou organizační jednotku, ale pro komunikaci s daným odborem využijte dalších poštovních adres u dané dceřinné firmy (u daného kontaktu). Tuto problematiku popisuje kapitola Kontakt v sekci Jak v Kaskádě zaznamenat pobočky firmy, více poštovních adres ...?

Organizační jednotka je poddruhem Kontaktu, mnoho zásadních informací, které se týkají všech Kontaktů, je uvedeno v kapitole Kontakt - nepřehlédněte ji, prosím.

Každá Organizační jednotka musí patřit právě k jedné Organizaci, přičemž Organizace může mít libovolný počet Organizačních jednotek.

Životní cyklus Organizační jednotky

Organizační jednotka vzniká výhradně v prohlížeči Organizace na kartě Další, jakožto součást určité konkrétní Organizace. Nemůže tedy existovat samostatně bez propojení na mateřskou Organizaci.

Údaje o Organizační jednotce lze doplňovat, aktualizovat, mazat.

Smazání Organizační jednotky je opět možno provést přímo v jejím prohlížeči, pokud neexistují objekty související s touto jednotkou, které smazání znemožňují. Pokud by tomu tak bylo, pak Kaskáda smazání nepovolí. Všechny záznamy Organizačních jednotek se automaticky smažou i při smazání Organizace, ke které jednotka patří.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Organizační jednotka je poddruhem Kontaktu.

Druh Organizační jednotka nemá další poddruhy.