Organizace note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Organizace představuje subjekty s právní identitou, tedy právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Jde o takové subjekty, které disponují identifikačním číslem organizace (IČO), daňovým číslem (DIČ) apod.

Organizace je poddruhem Kontaktu, mnoho zásadních informací, které se týkají všech Kontaktů, je uvedeno v kapitole Kontakt - nepřehlédněte ji, prosím.

Životní cyklus Organizace

Záznam vzniká

Údaje o Organizaci lze doplňovat, aktualizovat, u řady z nich zaznamenává Kaskáda historii změn hodnot.

Smazání objektu se děje pouze na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro smazání objektu. Nelze mazat Organizace, se kterými jsou propojené záznamy komunikací, obchodních případů, dokladů apod., protože tím by se ztrácela důležitá data.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Organizace je poddruhem Kontaktu.

Druh Organizace nemá další poddruhy.