Modul Kontakty

Modul Kontakty zastřešuje činnost s druhem Kontakt a jeho poddruhy. Druh Kontakt představuje organizace, osoby a další subjekty, se kterými je možno komunikovat, navazovat obchodně právní vztahy a podobně.

Koncept základních částí modulu odpovídá tomu, co je popsáno v kapitole Modul.

Navigační prostor modulu

V navigačním prostoru jsou k dispozici dvě karty:

Hlavní pracovní plocha

V hlavní pracovní ploše je využit standardní rámec pro seznam objektů. V modulu Kontakty je tento ovládací prvek využit následujícím způsobem:

Příbuzná témata: