Skupina uživatelů note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Skupina uživatelů je poddruhem Kontaktu, aby ji bylo možno vnímat jako subjekt přístupových práv. Znamená to především, že Skupinu lze vedle uživatele také považovat za vlastníka libovolného datového objektu.

Alespoň jedna skupina uživatelů musí v Kaskádě vždy existovat. Je k dispozici již v okamžiku instalace Kaskády a ten, kdo Kaskádu instaluje, pouze upřesňuje její název. Další skupiny lze vytvářet kdykoliv v průběhu času.

Skupiny jsou uspořádané do stromové struktury, to však nemá vliv na práva, jde pouze o vizuální uspořádání.

Každá skupina může obsahovat libovolný počet uživatelů, uživatel může patřit do libovolného počtu skupin.

V malé firmě bude často stačit pouze jediná skupina, ve které budou zařazeni všichni uživatelé. Ve větší firmě (nebo firmě s komplikovanější strukturou) bude administrátor Uživatelů a skupin vytvářet další skupiny a do nich zařazovat jednotlivé uživatele. Typickým případem je skupina "Vedení", která může být využita např. pro vlastnictví určitých smluv, dokumentů, apod., které nemají být volně přístupné ostatním uživatelům.

Zařazování uživatelů do skupin

Zařazení Uživatele do Skupiny, které provádí administrátor Uživatelů a skupin v prohlížeči Skupiny nebo v Konfiguraci Uživatelů a skupin, realizuje Kaskáda prostřednictvím standardního propojovacího mechanismu. Díky tomu jsou informace o členství ve skupinách k dispozici v kartě Souvisí jak v prohlížeči Skupiny tak v prohlížeči Uživatele.

Výchozí skupina

Jedna ze skupin je v globální konfiguraci na kartě Obecné nastavena jako skupina výchozí. Ta bude při vytvoření nového uživatele automaticky nastavena jako jeho domovská skupina, administrátor Uživatelů a skupin může samozřejmě tuto domovskou skupinu uživatele zaměnit za libovolnou jinou skupinu. Další význam výchozí skupiny spočívá v tom, že v určitých situacích, kdy nově zakládanému objektu je nutno určit vlastnící skupinu a není zřejmé, která skupina by to měla být, použije Kaskáda právě tuto výchozí skupinu.

Životní cyklus Skupiny uživatelů

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Skupina uživatelů je poddruhem Kontaktu.

Druh Skupina uživatelů nemá další poddruhy.