Osoba

Úvod

Druh Osoba představuje osoby - jednotlivce, např. tyto údaje - rodné číslo, pohlaví, tituly, apod.

Osoba je poddruhem Kontaktu, mnoho zásadních informací, které se týkají všech Kontaktů, je uvedeno v kapitole Kontakt - nepřehlédněte ji, prosím.

Osoby jsou velmi často propojovány s organizacemi v rámci kterých působí. K dispozici je mechanismus pro evidenci telefonních čísel, e-mailových adres a dalších spojových informací, které mohou být vázány na organizaci nebo na osobu nebo na působení osoby v organizaci. Proto jsou v prohlížeči Osoby stejně jako v prohlížeči ostatních Kontaktů k dispozici tři karty pro zadání těchto údajů.

Zvláštní postavení mezi Osobami mají:

Jakým způsobem evidovat podnikající fyzické osoby

V případě podnikajících fyzických osob vždy zadejte tuto fyzickou osobu jako Organizaci, neboť zde lze zadat IČO a další náležitosti.

Pokud pro vás není osoba jako taková ničím zvláštním důležitá, stačí její zaevidování výše uvedeným způsobem. Může však nastat situace, kdy potřebujete tuto osobu opravdu evidovat jako kontakt druhu Osoba. Chcete evidovat její privátní elektronické adresy, chcete tuto osobu uvádět do souvislostí například s jinými organizacemi, aktivitami apod. V tom případě vytvořte kromě záznamu Organizace i záznam kontaktu druhu Osoba a uveďte jej jako majitele příslušné Organizace v prohlížeči Kontaktu v kartě Další / Další parametry.

Životní cyklus Osoby

Záznam vzniká

Údaj o Osobě lze doplňovat, aktualizovat, mazat.

Smazání objektu se děje pouze na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro smazání objektu.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Standardní filtr Osoby obsahuje prvky ze standardního filtru Kontaktu a navíc obsahuje zaškrtávací políčka, pomocí kterých je možné vyhledávat pouze mezi Uživateli a/nebo zaměstnanci.

Integritní kontrola

Funkce Kontrola integrity objektu Osoba:

Záznamy v tabulkách pro práva jsou technickým předpokladem pro nastavení práv, ale neurčují, jaká konkrétní práva Osoba má - ve výchozím stavu nemá Osoba žádná práva.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Osoba je potomkem druhu Kontakt.

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Osoba.

Seznam subsekcí: