Uživatel note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh uživatel představuje uživatele systému Kaskáda.
Je to speciální druh osoby, z toho je zřejmé, že i uživatel představuje kontakt jako každý jiný z hlediska elektronických adres, poštovních adres a dalších záležitostí.

Každý uživatel Kaskády je "spřažen" s uživatelem SQL databáze, automaticky to zajišťuje režim administrace uživatele, v rámci kterého administrátor uživatele zakládá.

Každý, kdo chce s Kaskádou pracovat, musí tedy být uživatelem Kaskády. Znamená to, že má své přihlašovací jméno a heslo a dále celou řadu oprávnění, které mu přidělil administrátor uživatelů a skupin.

Životní cyklus Uživatele

Nového uživatele smí zakládat pouze ten uživatel, který je členem skupiny SECURITY_ADMIN (skupina bezpečnostích správců SQL serveru - nastavení se provádí v SQL klientovi). Program při vytváření nového uživatele kontroluje, zda ten, kdo je přihlášen, je členem této skupiny a tedy má dostatečná "databázová práva". Pokud nemá, předem na to upozorní.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Uživatel je poddruhem Osoba.

Druh Uživatel nemá další poddruhy.