Aktér note_blue.jpg(995 b)

V rámci Kaskády je definován pojem Aktér (Aktér datového objektu), který pomáhá elegantně vyřešit celou řadu situací.

K pochopení toho, co Aktér znamená, je asi nejvhodnější uvést příklady:

Obecně řečeno, aktérem je ten externí kontakt (subjekt), který hraje hlavní roli v rámci příslušného dokladu, procesu apod. Je to ten, kdo aktivitu způsobil, v jehož prospěch se uskutečňuje apod.

Pro celou řadu druhů objektů (u kterých to má smysl) je v Kaskádě řečeno, který atribut (údaj v rámci objektu) tohoto aktéra představuje.

Typické využití tohoto mechanismu je v oblasti vytváření nových objektů. Vytváříme-li nový objekt související s jiným objektem (vytváříme například nový pokladní doklad související s fakturou) lze předpokládat, že aktér nového objektu bude totožný s aktérem původního. Plátcem v pokladním dokladu bude odběratel z příslušné faktury. Jiným příkladem je vytvoření e-mailu souvisejícího se zakázkou, kdy příjemce (aktér odeslaného e-mailu) je totožný se zákazníkem příslušné zakázky (aktér v rámci zakázky).

Tento mechanismus je aplikován v rámci jádra Kaskády a řeší tak mnoho situací, které uživateli při jeho práci vyhovují, které intuitivně předpokládá a díky kterým Kaskáda předdefinovává celou řadu údajů v rámci nově zakládaných objektů.

Příbuzná témata: