Vytváření nových objektů note_blue.jpg(995 b)

S vytvářením nových objektů se setká téměř každý uživatel Kaskády a pokud správně pochopí v jakém místě a jakým způsobem je vhodné objekty vytvářet, ušetří si mnoho práce, snadněji dosáhne dobrých výsledků.
V této kapitole se dozvíte, v jakém kontextu (situace, místo v uživatelském rozhraní) lze objekty vytvářet a jaký to má dopad na další činnost. Dále se dozvíte, jak si usnadnit práci díky využití předloh, které novému objektu poskytnou výchozí hodnoty.

Nepopisujeme zde vytváření nových objektů prostřednictvím vstupní brány - například import objednávek přijatých z webového serveru apod.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: