Správa kontaktů

Pokud používáte Kaskádu jako firemní informační systém (a to je její hlavní určení), je kvalitně udržovaná báze kontaktů základem vaší úspěšné práce. Je velmi nežádoucí, aby jeden a tentýž kontakt figuroval v Kaskádě několikrát jen proto, že ten, kdo nový Kontakt zadal si neověřil, zda již v systému existuje. Je důležité, aby informace o Kontaktu (elektronické adresy, související osoby,...) byly aktuální a přesné. Pokud tomu tak bude, pak vaše komunikace s obchodními partnery bude korektní a posílí to jejich důvěru ve vaší solidnost.

Jak tohoto stavu docílit, to je téma, které překračuje meze této dokumentace. Částečně tomu napomáhají kontrolní mechanismy, které upozorňují na duplicity zadávaných údajů, přesto je však nejdůležitějším faktorem způsob vaší práce. Vždy by měl být ve firmě někdo, kdo zodpovídá za stav báze kontaktů. Přestože on nemusí být jediný, kdo data zadává a udržuje, měl by přinejmenším průběžně dbát na jejich stav a působit na ostatní ve smyslu korektní práce s touto bází.

Řadu informací, které vám pomohou se správou kontaktů najdete v této větvi helpu. Odkazy na další užitečné informace najdete v příbuzných tématech.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: