Rozměry tiskových sestav a používané jednotky note_blue.jpg(995 b)

Pro běžné užívání Kaskády není nutno tuto kapitolu podrobně studovat. Pokud jste však např. správce Kaskády, chcete vytvářet vlastní grafické soubory pro záhlaví a zápatí, případně modifikovat či navrhovat tiskové sestavy, mohou pro vás být následující informace užitečné. Totéž platí v případě atypických formátů, při řešení problémů s okraji tiskových sestav apod.

Souřadný systém

Souřadný systém je znázorněn následujícím obrázkem.

Rozmery_papiru.gif

Jednotky pro vyjádření rozměrů

Vztahy mezi různými jednotkami

Každý program (tedy také generátor tiskových sestav Kaskády), který vykresluje na určitou zobrazovací jednotku nějaký rastrový obrázek, může buďto

Příbuzná témata: