Tiskové výstupy

Tiskové výstupy slouží k prezentaci dat uložených v databázi.

Tiskové sestavy jsou v Kaskádě navrženy tak, aby co nejvíce odpovídaly příslušným normám a zvyklostem, ale zároveň aby měly jednotný charakter a uspořádání, se kterým se uživatel sžije a dobře se v něm orientuje. Proto jsou navrženy tak, aby měly nějaký společný grafický základ, obsahují jednotné základní komponenty (záhlaví, hlavičku, obsah, zápatí, ...), mají pevně dané rozměry a fonty, atd.

Cílovým médiem je obvykle papír (vhodnost/nevhodnost tiskárny pro tyto tisky je popsána v kapitole Technické podmínky provozu), ale může to být také soubor formátu PDF, pokud

Nastavením a konfiguracím tiskárny pro Kaskádní tisky se podrobně věnuje kapitola Nastavení tiskárny pro Kaskádní tisky.

Pro běžné užívání nepotřebujete žádné detailní speciální informace, pokud jste však např. správce Kaskády, pak je užitečné, abyste se s problematikou tisku seznámil(a) blíže.

Je potřeba sestavu tisknout?

Velké množství papíru se potiskne a založí do šanonů pouze ze setrvačnosti, aniž by se na tento papír někdo v budoucnosti znovu podíval, po letech se řeší problém přetékajících archivů a skartací.

Elektronizace firemních procesů přitom přímo vybízí k omezení tisků, neboť

Zvažte prosím pečlivě co je opravdu potřeba, tiskněte pouze nezbytné sestavy.

Základní členění tiskových sestav

Tiskové sestavy v Kaskádě lze rozdělit z hlediska cílového použití do těchto základních skupin.

Typy tisků a způsob spuštění tiskového výstupu

Parametry tiskové sestavy

Některé tiskové sestavy umožňují před samotným spuštěním tisku nastavit upřesňující údaje (parametry), kterými můžete ovlivnit obsah dané tiskové sestavy. Pokud sestava tuto možnost poskytuje, zobrazí se při spuštění tisku automaticky dialog Parametry tiskové sestavy, v němž tyto parametry nastavíte. Mohou to být např. volba období nebo datumu, určení aktéra, zaškrtávací pole s hodnotou Ano/Ne, atd..

Kromě toho, že zadané parametry ovlivní obsah tiskové sestavy, budou také uvedeny v hlavičce, aby bylo zřejmé, pro jaké parametry byl tisk realizován.

Parametry tisku

Po spuštění jakéhokoliv tisku se vždy otevře dialog pro zadání parametrů tisku.

Vícejazyčné tisky

Kaskáda podporuje vícejazyčné tisky a to tak, že pro některé jazyky lze vyprodukovat tiskovou sestavu přeloženou kompletně a pro některé jiné jazyky mohou být přeložena uživatelská data.

Podrobně se o této problematice dozvíte v samostatné kapitole Tiskové výstupy v cizích jazycích.

Export do dokumentu ve formátu PDF

Samostatnou kapitolou je využití tiskových sestav pro tvorbu dokumentu ve formátu PDF, které lze velmi dobře využít především pro zasílání elektronickou cestou.

Této problematice je věnována samostatná kapitola Export objektu do dokumentu ve formátu PDF.

Technické součásti tiskového aparátu

Kaskáda ukládá veškeré vaše informace v databázi ve formě vzájemně provázaných tabulek. Pokud např. zaznamenáte do databáze určitý kontakt, pak informace, které jste v prohlížeči zadali, budou uloženy minimálně v sedmi až deseti vzájemně propojených tabulkách.

Nad těmito tabulkami je pak v 602SQL vytvořen dotaz, který slouží k získání potřebných dat pro speciálně navržený pohled nebo subpohled, který se pak používá pro tisk volaný z Kaskády.

Kaskáda pro tvorbu tiskových výstupů využívá standardních tiskových funkcí 602SQL. Chcete-li se více dozvědět o tiskových výstupech v 602SQL, podívejte se do 602SQL Helpu na kapitolu "Tisk sestavy" a další související.

Poslední vrstvou jsou windows, resp. ovladač příslušné tiskárny, kterou jste pro tisk zvolili.

Jak vidíte, zdánlivě jednoduchá věc (kliknete na tlačítko tiskárny a zobrazí se vám výstupní sestava), je ve skutečnosti značně komplexní proces pracující s celou řadou softwarových součástí.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: