Nastavení tiskárny pro Kaskádní tisky note_blue.jpg(995 b)

V této kapitole se dozvíte, jak a kde nakonfigurovat dostupné tiskárny, jejich optimální okraje, atd.
Jednotlivé dialogy (viz. dále), které s nastavením tiskáren souvisí jsou dostupné z libovolného modulu v menu Konfigurace / Uživatelská stanice (tiskárna ...).

Tiskové sestavy Kaskády jsou vytvářeny s využitím prostředků, které k tomuto účelu poskytuje 602SQL. Chcete-li se více dozvědět o tiskových výstupech v 602SQL, podívejte se do 602SQL Helpu na kapitolu Tisk sestavy a další související.

Problematikou tiskových sestav se kompletně zabývá kapitola Tiskové výstupy a její podkapitoly, zde jsou pouze stručné informace o provozních nastaveních.

Doporučený postup nastavení tiskárny

Jak již bylo řečeno výše, v průběhu práce s Kaskádou do těchto dialogů již nezasahujte (pokud nechcete na stálo změnit tiskárnu).
Pokud budete chtít vytisknout sestavu na jinou tiskárnu nebo budete chtít pro daný tisk nastavit jiné okraje, proveďte změnu před samotným tiskem v tiskovém okně.

Příbuzná témata: