Každodenní kontroly

Smysl každodenních kontrol

Tento mechanismus zastřešuje provedení série kontrol, které je vhodné provádět pravidelně, nejlépe každý den.

Spuštění každodenních kontrol může být provedeno automaticky nebo ručně (viz. dále), ale každopádně dokud v daném dni nejsou kontroly provedeny (spuštěny), upozorňuje na to program prostřednictvím varovného panelu.

Jedná se částečně o kontroly technického charakteru, ale z velké části jde o uživatelská data, která se mohou týkat nejrůznějších firemních agend a procesů.

Při spuštění každodenních kontrol se uživateli postupně otevírají jednotlivá okna s různými informacemi, přičemž v naprosté většině případů může uživatel s těmito informacemi bezprostředně určitým způsobem nakládat a v případě nějakého problému jej ihned vyřešit, nebo někomu poskytnout informaci, zadat úkol, apod.

Kde lze kontroly spustit

Jednotlivé sekce každodenních kontrol

Příbuzná témata: