Základní komponenty tiskových sestav

Tiskové sestavy v Kaskádě jsou navrženy tak, aby co nejvíce odpovídaly příslušným normám a zvyklostem, ale zároveň aby měly jednotný charakter a uspořádání.

Pro dosažení těchto cílů existuje určitý koncept uspořádání a obsahu tiskových sestav, stojící na několika základních komponentách, které jsou v sestavách použity s ohledem na druh a účel příslušné tiskové sestavy. Popis těchto komponent a způsob jejich použití je předmětem této kapitoly.

Záhlaví sestavy

Záhlaví sestavy je vždy vytištěno v horní části první stránky a nikdy není vytištěno na dalších stránkách.

Datová oblast

Datová oblast je hlavní součástí tiskové sestavy. V případě, že je tato část obsáhlejší a nevejde se na první stránku, pokračuje vždy od začátku následující stránky (na začátku nové stránky již nefiguruje záhlaví).

Podle typu tisku může obsahovat

Ovlivnění obsahu tisku u dokladů

U řady dokladů lze ovlivnit výslednou prezentaci obsahu (typ tisku položek, prezentaci hmotnosti v řádcích, sdružování položek, apod.)
Toto nastavení lze před tiskem provést např.

Setřídění obsahu u dokladů a objednávek

U všech druhů dokladů a objednávek může uživatel ovlivnit setřídění obsahu v tisku (pro každý druh objektu zvlášť). Nastavení lze provést v konfiguraci druhů (tříd) určením masky pro setřídění obsahu.
Toto setřídění bude shodné jak v uživatelském prostředí tak v tiskových sestavách.

Ovlivnění názvu produktů v řádcích tisku dokladů

Celou problematikou názvu produktů v tiskových sestavách se zabývá samostatná kapitola Názvy produktů v řádcích při tisku dokladů.

Cizí údaje o produktu v tiskových sestavách

Velmi často je potřeba v tiskových sestavách uvádět údaje o produktu tak, jak je veden mimo Kaskádu např. v ceníku dodavatele či odběratele produktu.
Zadáním cizích údajů ovlivníte tisk externích dokladů. Více je této problematice věnovaná kapitola Cizí údaje o produktu.

Zápatí stránky

V této části jsou informace o datu tisku, uživateli, který tisk provedl a číslu stránky.

Rozhodnutí na kterých stránkách bude zápatí stránky vytištěno záleží na tom, zda sestava

Zápatí sestavy

Zápatí sestavy je vždy vytištěno ve spodní části první stránky a nikdy není vytištěno na dalších stránkách.

Tato část je využita pouze v případě externích tiskových sestav a může být buď v textové nebo grafické formě, v závislosti na tom, zda je / není v globální konfiguraci na kartě Záhlaví/Zápatí pro příslušnou jazykovou verzi naimportován obrázek "Zápatí externích tisk. sestav".

Jazykové varianty záhlaví a zápatí

Kaskáda podporuje tiskové výstupy v cizích jazycích a to včetně záhlaví a zápatí.
Bližší informace jsou uvedeny v samostatné kapitole Tiskové výstupy v cizích jazycích.

Příbuzná témata: