Storno objednávky note_blue.jpg(995 b)

Tato kapitola popisuje činnost, která umožňuje u všech druhů objednávek provést jejich stornování. Tato činnost je dostupná pouze u těch objednávek, které ještě nevstoupily v platnost, tedy není zaškrtnuto v první kartě pole Objednávka byla přijata / odeslána / schválena.
Smyslem této činnosti je ponechat objednávku v aktuálním stavu (např. kvůli zachování zjištěných cen od příslušného dodavatele, zachování informace o případné nabídce nějakému odběrateli, atd.), ale zároveň ji považovat za vyřízenou a dále s jejími položkami nepracovat při stanovení množství potřebného k objednání produktu apod.
Funkce je ve všech prohlížečích objednávky dostupná z menu Objekt / Objednávka .... "název objednávky" / Storno objednávky nebo je součástí podmenu tlačítka 055_Generovani.ico(1 kb).

Spuštěním této funkce program

U takto stornované objednávky


Opětovným spuštěním této funkce lze stornovanou objednávku vrátit zpět do stavu předběžné (nezávazné) objednávky a nadále je možné s ní pracovat běžným způsobem.

Příbuzná témata: