Manipulace s doklady note_blue.jpg(995 b)

Doklady představují v reálném životě i v Kaskádě značně komplexní objekt, který nese zásadní a důležitá data. Má dopady na účetnictví, daně, finance, obchodně právní vztahy.

Je zde velký důraz kladen na odpovědnost jednotlivých osob, které s dokladem manipulují.

Životní cyklus dokladu představuje proces, který má své etapy a opírá se přitom o různé vlastnosti dokladů. Na rozdíl od jiných druhů objektů s procesním chováním (Úkol, Průvodka práce ap.) však životní cyklus Dokladu není přímo podpořen obecným mechanismem.

Vlastnosti dokladu

Obecně lze říci, že vlastnosti dokladu představují veškerá data příslušného dokladu, týká se to jak dat v hlavičce, tak v obsahu (v řádcích) dokladu.

Z hlediska stavu dokladu a jeho přechodů mezi jednotlivými etapami mají některé vlastnosti výraznou pozici, jim je věnován tento odstavec.

Etapy životního cyklu dokladu

Životní cyklus dokladu se skládá z etap. Etapa je přesně ohraničený časový úsek existence dokladu. Každý doklad se nachází v jednom okamžiku pouze v jedné a právě v jedné etapě.

Přechod z jedné etapy v případě Dokladů není realizován pomocí obecného mechanismu. Etapa, ve které se program nachází vyplývá ze stavu Dokladu, tedy z aktuální kombinace vlastností dokladu.

Typické etapy

Činnosti uživatele s dokladem

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: