Prohlížeč druhu Objednávka od zákazníka

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Činnosti s objektem

V podmenu tlačítka Expand.jpg(1 kb) na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Objednávka od zákazníka "název_objednávky" jsou (kromě činností dostupných pro všechny poddruhy druhu Smlouva) k dispozici tyto činnosti:


Přímo na panelu nástrojů prohlížeče nebo v menu Objekt je k dispozici tlačítko / položka.

Příbuzná témata: