Platby a úhrady note_blue.jpg(995 b)

Pojmy platba a úhrada bývají v běžné řeči často zaměňovány, přitom v dokumentaci Kaskády potřebujeme jejich vnímání upřesnit. Používáme je tedy v následujícím významu.

Příklady:

1. Úhrada zboží byla provedena hotovostní platbou

2. Platba 100 Kč od zákazníka je záloha na zboží

3. Úhrada pohledávky provedena zápočtem.

Forma úhrady

Forma úhrady ovlivňuje zadání dalších vlastností párovatelného dokladu (pokladna,účet,....). Z předpokládané formy úhrady zadané v dokladu vyplývají mj. akce, které musí plátce či příjemce provést, aby došlo k finančnímu vyrovnání. Skutečná forma úhrady může být v konečné fázi jiná - program tomu nijak nebrání (hlavně když se úhrada realizuje).

Příbuzná témata: