Mzdové období (pracovní období, otevřené období ...)

Z hlediska času je pro mzdovou agendu základním prvkem tzv. Mzdové období, což je v praxi kalendářní měsíc, technologie je však připravena i na libovolnou jinou definici mzdového období.

První mzdové období vzniká při prvním vstupu do Modulu Mzdy, kdy program po uživateli žádá zadání prvního měsíce, pro který hodlá mzdovou agendu zpracovávat.

Další mzdová období vznikají vždy po běžném uzavření otevřeného období, tzn. kromě speciální situace, kdy se uzavírá nějaké "starší" období, jež bylo na dočasnou dobu uvedeno do stavu "Opravné zadávání".

Otevřené mzdové období

Jde o globální hodnotu, platnou v daném okamžiku pro všechny uživatele.

Je to jediné mzdové období, jehož data uživatel může v daném čase ovlivňovat, přitom

Běžně se otevřeným obdobím stává nově otevřené období po uzavření období minulého.

Informace o tom, které období je otevřené, se v uživatelském rozhraní zobrazuje ve stále viditelném místě.

Pracovní mzdové období

Tento pojem je použit v rámci uživatelského rozhraní. Je to období, jehož data se zobrazují v kartě Data období, pro nějž se tvoří tiskové výstupy apod.

Z hlediska prohlížení a tisku dat může být nastaveno libovolné pracovní období.

Modifikovat data období lze pouze tehdy, když má uživatel nastaveno pracovní období shodně s obdobím otevřeným.

Fáze mzdového období, běžný pracovní cyklus

Každé mzdové období prochází (resp.může procházet) následujícími fázemi

Příbuzná témata: